Biotoopstudie bij de Pollismolen

Op een zonnige herfstdag in oktober trokken we met onze eerstejaars naar de Pollismolen te Bree voor een biotoopstudie. Dit is een plaats waar een specifieke levensgemeenschap van planten en dieren voorkomt. Deze leeruitstap kadert in het leerplan van natuurwetenschappen.

Onder begeleiding van een ISIS-natuurgids en enkele leerkrachten kun-nen onze wetenschappertjes in spe vanuit waarnemingen een grote ver-scheidenheid aan organismen in een biotoop vaststellen en een aantal van deze planten en dieren benoemen via determinatietabellen. Daarnaast worden een aantal abiotische factoren gemeten: lichtsterkte, tempe-ratuur, windsnelheid en luchtvochtigheid. Met deze meetresultaten kunnen we vervolgens aan de slag tijdens de lessen in de klas. Op deze manier krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillen tussen een nat en een droog bos, zo kunnen we o.a. een antwoord krijgen op enkele interessante vragen. Waar komen de meeste bodemdieren voor? Welke invloed heeft het licht op de onderbegroeiing? Welke grondsoort komt er in de bossen voor? 

We zijn er zeker van dat de leerlingen dit graag doen en er ook nog iets van opsteken. Het is trouwens fijn om hen eens in een andere leersituatie mee te maken dan in de klassieke klasvorm.


Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap