5de jaars Wetenschappen bezoeken Isotopolis

Weet jij wat er in België met radioactief afval gebeurt? Onze vijfdejaars uit de richting wetenschappen wel!  Zij bezochten  op 15 mei 2017  Isotopolis,  hét informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen in Dessel. Daar werd niet alleen gedemonstreerd hoe straling gemeten wordt, maar ook hoe onzichtbare straling toch zichtbaar kan gemaakt worden in een nevelkamer. Er werd getoond op welke plaatsen radioactief afval ontstaat, hoe het wordt verwerkt, en belangrijker nog, waar het wordt opgeslagen, zodat het voor de volgende generaties zeker geen problemen oplevert.

 

Want dat radioactiviteit overal is, en niet zonder gevaren, dat  werd in de loop van de namiddag wel duidelijk. Ondanks al die zware kost werd er aandachtig geluisterd en werden heel wat vragen gesteld.

 

De algemene conclusie luidde dan ook : deze uitstap was beslist de moeite waard!   


Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap