4e jaar op biotoopstudie in Hageven

De leerlingen van het vierde jaar zijn begin september op biotoopstudie geweest naar het Hageven. Op het programma stond een mooie wandeling in dit prachtige gebied met aansluitend een wateronderzoek. Welke planten en dieren leven er zoal in de natuur? Waarom kunnen net zij daar wel leven, en anderen niet? Deze en nog veel andere vragen werden die dag beantwoord.


Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap