OKAN dat? Ja dat kan!

De vluchtelingenstroom die sinds de zomer van 2015 door verschillende omstandigheden op gang is gekomen, heeft ook onze campus bereikt. Vele families, ouders, grootouders, ooms, tantes, kinderen (groot of klein) uit verschillende landen zijn op drift geraakt en hebben hun heil gezocht naar een veiliger onderkomen in Europa. Velen van hen hebben onderweg zware beproevingen moeten doorstaan en zijn hierdoor getraumatiseerd. We zullen je de schrijnende verhalen besparen, maar je hebt er vast over gelezen in de krant of over gehoord via tv of andere media.

 

Aan onze campus is gevraagd om ca.14  vluchtelingenjongeren –  allemaal tussen 14 en 18 jaar – op te nemen vanuit het opvanginitiatief Parelstrand te Lommel. www.945inbeeld.be wil aan deze mensen op de vlucht  alvast de kans laten hun persoonlijke verhaal te vertellen. Voor hoe lang of hoe kort deze jongeren daar zullen verblijven en bij ons op school zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend.

 

Onze WICO-scholengemeenschap heeft zich in ieder geval wel bereid getoond en neemt van harte haar maatschappelijke verantwoording als het gaat om de opvang van deze jongeren. Ook onze campus wil hierin actief bijdragen door deze jongeren maximaal te ondersteunen en in goed onderwijs te voorzien. Hen verder een warm onthaal geven in een geborgen en aangename sfeer, iets wat ze ongetwijfeld lang niet meer gekend hebben.

 

Zo organiseren we op onze campus vanaf deze week een OKAN-klas. De afkorting staat voor ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’. Deze OKAN-leerlingen krijgen hoofdzakelijk lessen Nederlands, maar ook algemene vakken zoals godsdienst, sport en techniek. De lessen worden gegeven door leerkrachten van de eigen WICO-scholengemeenschap, verspreid over de verschillende campussen. Onze veertien nieuwkomers hebben inmiddels hun vaste stek gekregen op onze campus in lokaal L008. Uiteraard respecteren ze dezelfde dagindeling en leefregels als alle andere 750 leerlingen van onze school.  Hier moeten ze echter nog in groeien en hun plaats vinden. Iets wat met de nodige hulp en begrip van iedereen, zeker zal lukken. Ik ben gastvrij! En jij?


Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap