5es bezoeken Kazerne Dossin en Fort van Breendonk

Op dinsdag 23 mei stond voor onze 5de-jaars een excursie i.v.m. de tweede wereldoorlog op het programma. Dit in het kader van de vakken geschiedenis en godsdienst. 

 

Na een vlot verlopen busrit wachtte om 10 u een bezoek aan het Museum Kazerne Dossin in Mechelen. Dit begon met een aangrijpende film over volkerenmoord en racisme doorheen de eeuwen. Ook uitsluitingsmechanismen en pesten, groepsdruk en discriminatie kwamen aan bod. De beelden grepen recht naar de keel en zetten de toon voor het vervolg van het bezoek. Op de eerste verdieping van het museum stond het thema ‘massa’ en de vraag hoe een staat kan omgaan met diversiteit centraal. Foto’s, dossiers en interviews illustreerden het leven van Joden en zigeuners in België in de jaren 20 en 30. Daar tegenover stond de grimmige evolutie in Duitsland in die periode, met de doorbraak van het nazisme. Centraal thema op de tweede verdieping was ‘angst’, met de steeds toenemende Jodendiscriminatie vanaf 1940. De gidsen zetten ons aan het denken over wat je als individu in die context kon doen, zij het als slachtoffer, zij het als omstaander. De derde verdieping, met als centraal thema ‘dood’, ging in op het lot van de Joden en zigeuners vanaf hun gedwongen verblijf in het Sammellager (verzamelkamp) Kazerne Dossin tot en met de deportatie naar Auschwitz-Birkenau.

 

Na de middagpauze ging het richting het Fort van Breendonk, een van de best bewaarde kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Het Fort deed vanaf ‘40 tot ‘44 dienst deed als SS-Auffanglager (lett. ‘opvangkamp’). De gevolgen van de nazibezetting van ons land werden hier weer tot leven gebracht door de verhalen van de ervaren gidsen, door de historische documenten en foto’s, en door het gebouw zelf. Het ‘casino’ van de SS’ers, de kille gangen, de kouwelijke en vochtige slaapzalen van de gevangenen, de Jodenbarakken, de isoleercellen, de folterkamer en de executieplaats vertelden het verhaal van het ijzeren concentratiekampregime dat hier tijdens W.O. II gold en het kamp tot ‘de hel van Breendonk’ maakte.


Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap