ONDERWIJS MAKEN WE SAMEN

Het is onze ambitie om elke leerling te laten uitgroeien tot een zelfbewuste en

weerbare jongvolwassene, met oog en hart voor iedere medemens, respect voor

zijn omgeving en startklaar voor het hoger onderwijs.

 

Onze school is een plek waar je je thuis voelt, waar je gerust jezelf kan zijn, waar

talenten de ruimte krijgen om te groeien, waar het voor iedereen fijn toeven is.

We richten de campus in als een uitdagende en uitnodigende leeromgeving. We

betrekken (internationale) externe partners bij ons onderwijs. Maatschappelijke

tendensen volgen we van nabij op.

 

Alle medewerkers van de school zijn bezielde en bezielende professionals. Wij

voelen ons sterk en empathisch betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Elke

leerling stimuleren we om het maximum uit zijn talenten te halen en we engageren

ons voor een didactische en persoonlijke begeleiding op maat. Geleidelijk aan

leren we hem de verantwoordelijkheid en de tools die hij nodig heeft om als

achttienjarige zelfstandig zijn studie aan te pakken.

 

Samenwerking, communicatie en overleg doordringen onze werking en verlopen

in een sfeer van openheid, vertrouwen en respect. We toetsen systematisch de

kwaliteit van onze werking en sturen gericht bij.

Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap