In onze school bestaat een b(l)oeiende oudervereniging.

Alle ouders kunnen er lid van worden. Naast een dagelijks bestuur dat coördinerend optreedt, heeft elk leerjaar een contactgroep. 

 

Een contactgroep bestaat uit bereidwillige en enthousiaste ouders die regelmatig samenkomen rond onderwerpen die zij zelf bepalen. De voorbije schooljaren kwamen ondermeer aan bod: leren studeren, moeilijke pubers, cyberpesten, veilig verkeer, studiemotivatie, pesten, studeren in het hoger onderwijs, enz.ouders kunnen er lid van worden. Naast een dagelijks bestuur dat coördinerend optreedt, heeft elk leerjaar een contactgroep.

 

De contactgroepen nemen initiatieven om ouders voor te lichten én te betrekken bij het schoolleven.

 

De oudervereniging van het college werd in 2007 door het VCOV, de koepelvereniding van ouderverenigingen, uitgeroepen tot "Oudervereniging van het jaar".

 


 

Heb je een vraag voor onze oudervereniging? Stuur een bericht.

Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap