Klik hier om het gedetailleerde overzicht Studiemogelijkheden derde graad te downloaden. 


 

Het doel van het Algemeen Secundair Onderwijs is de leerlingen een zo breed mogelijke vorming te geven en hen voor te bereiden op elke vorm van hoger onderwijs. Net zoals het ASO in zijn geheel is ook de derde graad slechts een tussenstation naar de verdere studies. De verschillende aangeboden studierichtingen maken het de leerling mogelijk een verantwoorde keuze te maken naargelang van zijn bekwaamheid en interesse.

 

In de derde graad zal, als voorbereiding op hogere studies, de klemtoon gelegd worden op de zelfwerkzaamheid en de vorming van de kritische zin van de leerlingen. Het toetsen van grotere leerstofgehelen moet de leerling helpen te komen tot een betere planning en inzicht in zijn mogelijkheden. Door mondelinge proeven zal hij leren zich oordeelkundig te uiten.

 

Op Campus Sint-Hubertus worden volgende richtingen aangeboden:

 

  • Economie - Moderne Talen
  • Economie Wiskunde
  • Grieks - Latijn
  • Latijn - Moderne Talen
  • Latijn - Wetenschappen
  • Latijn - Wiskunde
  • Moderne Talen - Wetenschappen
  • Wetenschappen - Wiskunde

Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap