Klik hier om het gedetailleerde overzicht Studiemogelijkheden tweede graad te downloaden.


 

Alle studierichtingen in Campus Sint-Hubertus behoren tot het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). Het doel van het ASO is leerlingen een zo breed mogelijke vorming te geven en hen voor te bereiden op elke vorm van hoger onderwijs.

 

De aangeboden studierichtingen maken het de leerlingen mogelijk een verantwoorde keuze te maken overeenkomstig hun bekwaamheden en interesses.

 

Op Campus Sint-Hubertus worden volgende richtingen aangeboden: 

  • Economie
  • Grieks-Latijn
  • Latijn
  • Wetenschappen
 

Na het vierde jaar ontvangen de leerlingen een gehomologeerd getuigschrift van de tweede graad. 

 

 

Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap